Tankar om terrorism: Två studier kring ett modernt fenomen

Författare:

 • Norell Magnus
 • Ströberg Karin

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0494--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • internationell terrorism
 • transnationell terrorism
 • långsiktig bekämpning
 • kortsiktig bekämpning
 • religiöst
 • sekteristiskt
 • hatideologi
 • al-qaida
 • longterm combating
 • shortterm combating
 • religious
 • sectarian
 • hateideology
 • al-qaeda
 • osama bin laden
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

I studierna diskuteras den form av religiöst motiverad terror som utlöste attackerna i USA. I den första delen, skriven av Magnus Norell, behandlas terroristernas motiv, metod, organisation, syfte och bakgrund. Vidare belyses några av de mer djupgående orsakerna till att denna typ av terror riskerar att bli ett mycket mera långtgående och svårlöst problem i relationerna mellan den globaliserade, moderna värld väst lever i , och de samhällen ur vilken denna religiösa terror har vuxit fram. Den andra studien, skriven av Karin Ströberg, diskuterar hur denna terror ska bekämpas. Både politiska, ekonomiska, militära och polisiära metoder, och dess för- och nackdelar, tas upp. I denna del finns en välbehövlig ansats att mer förutsättningslöst betrakta ett fenomen som inte enbart kan bekämpas med traditionella mer kortsiktiga metoder. Hur denna utmaning skall hanteras i framtiden kommer med säkerhet attbli en av de stora frågorna inom de närmaste åren. Studierna knyts samman på så sätt att första studien behandlar mer långsiktiga aspekter av bekämpning, medan den andra koncentrerar sig på de mer direkta, kortsiktiga aspekterna.