Representation and visualisation of casualty flows in rescue operations

Författare:

 • Fjordén Joel

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0496--SE

Sidor: 70

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • beskrivningsspråk
 • datainsamling
 • datorstödd analys
 • MIND
 • modellering
 • räddningsoperation
 • simulering
 • skadeflöde
 • utvärdering
 • visualisering
 • casualty flow
 • computer-supported analysis
 • data collection
 • description language
 • evaluation
 • modelling
 • rescue operation
 • simulation
 • visualisation

Sammanfattning

Det är ovärderligt med effektiva verktyg för att utvärdera händelseförlopp vid räddningsoperationer. Det här examensarbetet beskriver utvecklingen av ett sådant verktyg som tillåter dynamisk specificering av scenarion för räddningsoperationer. Scenarion är beskrivningar av räddningsoperationer och innehåller det geografiska området samt skadeflöden. Scenario-systemet stödjer inläsning av externa scenariobeskrivningar, liksom loggade händelser från operationer. Uppspelning av insamlad data uppdateras dynamiskt i scenario-systemet, vilket tillåter en kontinuerlig överblick av förändringar och även diskreta ögonblicksbilder. Systemet implementeras som en delmodul som utökar det befintliga analys- och visualiseringssystemet MIND. Scenario-systemet utforskas med insamlad data från en räddningsoperation genomförd i Alvesta, 1997.