Kollapskriterier för tryckbelastade strukturpaneler

Författare:

 • Gustafsson Mats

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0501--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Strukturpanel
 • deformation
 • balk
 • acceleration
 • töjning
 • spänning
 • structure panel
 • deformation
 • beam
 • acceleration
 • strain stress

Sammanfattning

För att kunna uppskatta när en strukturpanel kollapsar krävs att man kan bestämma de spänningar eller töjningar som uppkommer i panelen. Ett antal olika kollapsmekanismer beskrivs och förslag på hur kollapskriterier kan ansättas i enkla fall anges. Strukturpanelerna modelleras som balkar eller balksystem för att förenkla beräkningarna och minska beräkningstiden. Statiska kollapslaster anges för ett antal elementarfall med ideal elasto-plastiska balkar. I syfte att kunna uppskatta belastningar och deformationer hos strukturpaneler utsatta för dynamiska laster har ett gammalt program [1] moderniserats och till vissa delar förändrats för att kunna användas igen. De spänningar, töjningar och deformationer som beräknas med programmet kan användas för kontroll om något gränsvärde överskridits. Programmet har i sig inga brottkriterier ansatta, utan användaren bestämmer själv vilka gränser som ska gälla. I en förlängning kan man även tänka sig att kontrollera om eventuella känsliga detaljer som är fästa på panelen utsätts för skadliga accelerationen eller förskjutningar.