Miljöanpassade övningsämnen för RAID och AP2C

Författare:

  • Wästerby Pär
  • Karlsson Edvard

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0507--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Indikering
  • övningsämne
  • RAID
  • AP2C
  • ytprovtagning

Sammanfattning

I rapporten presenteras förslag på miljöanpassade övningsämnen för RAID och AP2C. Övningsämnena ska vid indikering simulera kemiska stridsmedel och är framtagna för Räddningsverkets utbildningsändamål. Rekommendationerna i rapporten syftar till att minimera riskerna för människor och miljö. Övningsämnena som föreslås för RAID är etyllaktat, metylsalicylat och 2-etylhexyllaktat. Ett övningsbibliotek som skapats för RAID gör att de föreslagna övningsämnena indikeras som sarin (TGB), senapsgas(THD) och VX (TVX). Bokstaven T står för "training" (övning), vilket visar att larmet inte är skarpt. Övningsämnen för indikering av VX med avstrykningsprovtagare och AP2C föreslås också i rapporten. Vid simulering av små mängder VX kan 2 % tributylfosfat i övningsämne grön användas. För att simulera höga koncentrationer VX kan 6 % tributylfosfat och 1,5 % dimetylsulfoxid användas. Alla övningsämnen har testats på indikeringspapper 105.