Översikt av material för optisk signaturanpassning. Forskning inom FOI/FOA senaste 10 åren

Författare:

 • Björkert Stefan
 • Hallberg Tomas
 • Nilsson Christina
 • Forssell Göran
 • Hedborg Karlsson Eva
 • Ribbing Carl-Gustaf

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0530--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signaturanpassning
 • IR
 • UV
 • NIR
 • lågemissiv färg
 • pigment
 • polarisation
 • signature management
 • stealth technology
 • low emissive paint

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar forskningsresultat inom området material för optisk signaturanpassning, från aktiviteter bedrivna under de senaste ca 10 åren inom det projekt som för närvarande benämns optiska signaturmaterial. Forskningen har framförallt varit inriktad på att kartlägga tekniska möjligheter och begränsningar för att åstadkomma signaturanpassning av vapenbärare inom det optiska spektralområdet och att vidare delge kunskaper inom området genom medverkan i olika studiegrupper. Aktiviteterna täcker inom områden såsom: pigment och bindemedel för lågemissiv färg för IR-området (med pigment i form av olika metaller, resstrålebandsmaterial, fotonbandgapsmaterial, multilagerstrukturer och kromogena material), vidhäftning och optiska egenskaper hos lågemissiva beläggningar, polarisationsegenskaper hos olika ytor samt materialval för konstruktionsmässig utformning. En referensförteckning ger samtliga öppna rapporter som getts ut inom projektområdet och dessutom en bibliografi med övriga rapporter som inte behandlas här.