Lägesrapport. Pilprojektilers penetration av stillastående och rörliga snedställda plåtar

Författare:

 • Liden Ewa
 • Johansson Bo

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0531--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Projektiler
 • sneda plåtar
 • reaktivt pansar
 • sensoraktiverat skydd
 • penetration
 • long rod projectiles
 • oblique plates
 • reactive armour
 • active armour
 • penetration

Sammanfattning

Hur penetration av snedställda rörliga eller stillastående plåtar påverkar pilprojektiler är av stort intresse eftersom många pansarkonstruktioner innehåller sådana komponenter i en eller annan form. Det kan vara alltifrån vanliga stillastående skiktade plåtar till reaktiva pansar och sensoraktiverade skydd med utkastade plåtar som verkansdel. En experimentell metod för studier av växelverkan mellan pilprojektiler och sneda tunna plåtar, som bygger på omvända skjutförsök och Lagrange tranformering av försöksuppställningen, har utvecklats. I denna lägesrapport beskrivs metoden och till en del de problem som förekommit i samband med metodutvecklingen. Därefter följer en beskrivning av inriktningen av de försök som pågår och avses genomföras med metoden och de kontinuumdynamiska simuleringar som gjorts i anslutning till detta.