Science and Technology in support of European Security

Författare:

 • Dahlman Ola

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0533--SE

Sidor: 144

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • teknik
 • vetenskap
 • europeisk säkerhet
 • icke-spridning av
 • massförstörelsevapen
 • terrorism
 • Science and Technology
 • European Security
 • Non-proliferation of
 • Weapons Mass destruction
 • Vulnerability of Modern
 • Societies
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Hur kan vetenskap och teknik på ett avgörande sätt bidra till internationellt förtroende, öka förutsättningarna för nedrustning och rustningskontroll samt hjälpa oss hantera nya, icke-militära hot mot vårt samhälle. Sveriges utrikesminister Anna Lindh bjöd in ett fyrtiotal internationella experter att diskutera dessa frågor under en workshop om vetenskap och teknologi till stöd för europeisk säkerhet som hölls i Stockholm den 24-26 april 2002. Denna rapport redovisar resultaten från denna workshop och innehåller de föredrag som presenterades och en sammanfattning av diskussionerna.