Jugoslavienkriget 1999. Infrastrukturen i skottlinjen

Författare:

 • Ternblad Sten
 • Wulff Petter
 • Andersson Hans
 • Kekki Veikko

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0544--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • civilt försvar
 • elförsörjning
 • telekommunikationer
 • transporter
 • drivmedel
 • civilian defence targets
 • Power supply
 • telecommunications
 • transportation
 • fuel
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Jugoslavien - ett europeiskt land med likartad demografi som Sverige - utsattes 1999 för omfattande flygangrepp från Nato/USA. Denna rapport handlar om de civila verkningarna och motåtgärderna under kriget. Framför allt undersöks elförsörjning och telekommunikationer samt järnvägstransporter och bränsleförsörjning. Det var sektorer, som den strategiska bombningen i stor utsträckning riktades mot. Den lokala improvisationsförmågan framstår som stor bl.a. i samband med anfallen med s.k. mjuka bomber mot elförsörjningen. Utbytet av erfarenheter mellan olika lokala företrädare syns ha varit mindre utvecklat. Betoningen av improvisationsförmåga åtföljdes av en viss nedtoning av värdet i fredstida krigsplanering. Telesystemet fick problem genom att reservbatterierna inte kunde laddas så länge elförsörjningen var instabil. Man har efter kriget återgått till äldre och mer robusta batterityper.