Framställning av ETK-anpassade krut samt polymermatris för ADN-baserade krut

Författare:

 • Bemm Elisabeth
 • Borong Marie
 • Wanhatalo Marita

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0572--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ETK
 • krut
 • HMX
 • polyNIMMO
 • GAP
 • ringöppningspolymerisation
 • ammoniumdinitramid
 • progressiva krut
 • ETC
 • propellants
 • HMX
 • polyNIMMO
 • GAP
 • ring-opening polymerization
 • ammonium dinitramide
 • progressivity

Sammanfattning

Rapporten beskriver arbete med framställning av ETK-anpassade krut, polymermatris för ADN-baserade krut samt snabbrinnande krut för användning som komponent i progressiva krut. I de ETK-anpassade kruten har HMX använts som oxidator och de energetiska polymererna GAP och polyNIMMO som bindemedel. 5 % kaliumnitrat har tillsatts för att öka den elektriska ledningsförmågan i flamman. Installerandet av en ny knåd har möjliggjort en ökning av fyllnadsgraden HMX från 55 till 65 %, vilket har gett ett krut med förbättrade egenskaper. Det är känt att ADN är inkompatibel med isocyanater som ingår i traditionella bindemedelssystem för framställning av kompositkrut. Termoplastiska elastomerer (TPE) har föreslagits som ett tänkbart alternativ. Försök har därför gjorts vid FOI med att framställa en energetisk TPE som är tänkt att användas tillsammans med ADN i kompositkrut. Synteser, analyser och karaktärisering av framställda energetiska termoplastiska elastomerer redovisas i rapporten.