Förstudie VMS helikopter

Författare:

 • Berglund Lars
 • Andersson Börje
 • Andersson Jan
 • Eneroth Anders
 • Olsson Gustaf
 • Stenumgaard Peter

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0582--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • helikopter
 • VMS
 • varning
 • motmedel
 • system
 • helicopter
 • EW suite
 • warning
 • countermeasure
 • system

Sammanfattning

Rapporten redovisar de framtagna forskningsbehoven inom området VMS helikopter. Först belyses olika uppdragstyper för helikopter. Vidare beskrivs olika frågeställningar inom området VMS helikopter. Avslutningsvis redovisas forskningsbehoven som är: Framtagning av scenarier med övergripande värdering Uppgiftsanalys Crew Resource Management Möjliga kommunikationsmedel för VMS mellan helikoptrar Systemtilltro Simuleringsmiljö Signaturanpassning och VMS Signaturmätning, modellering och utvärdering Telekonflikt med avseende på VMS De ovanstående forskningsbehoven behöver inte ses som enskilda forskningsprojekt utan snarare som potentiella forskningsaktiviteter i ett eventuellt VMS Helikopter projekt. Rapporten kan med fördel användas som stöd vid eventuell projektberedning inom området VMS helikopter.