Slutrapport stridstekniska systemdueller

Författare:

  • Klum Peter

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0631--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • telekrigvärdering
  • simulering
  • optronik
  • radar
  • kommunikation
  • electronic warfare assessment
  • simulation
  • optronics
  • communication

Sammanfattning

Denna slutrapport beskriver verksamheter och erhållna resultat inom projektet "Stridstekniska Systemdueller" från 1998 tom 2002. Projektets syfte har varit att utveckla modeller för studier av telekrigdueller samt att värdera dessa dueller. Verksamheterna har bedrivits inom: optronik (modeller och värdering av bildalstrande system), radar (modeller och värdering av störsändare och remsor) och kommunikation (modeller och värdering av sambandsdueller samt träning/utbildning). Försvarsmakten har genom projektet fått tillgång till en utvecklad metodik- och modellkunskap, dels direkt men även indirekt via ett flertal FOI-projekt samt via Försvarsmakten utbildningsverksamhet inom telekrig. Modeller som FREKE, TAVAST, ChfDuel, Mfactor m.fl. har levererats till befattningshavare inom Försvarsmakten för att kunna användas som verktyg i olika avseenden. Modellen AntView har levererats till förband och kan användas vid utbildning inför flygförbandens medverkan i internationella insatser. Modeller i EwSim samt den i rapporten beskrivna tyngdpunktsföljeprincipen har stora möjligheter att kunna användas i Försvarsmaktens träningsanläggningar.