Modellering av signaturegenskaper hos kompositmaterial med hjälp av blandningsformler

Författare:

  • Fagerström Jan
  • Hermansson Patrik
  • Forssell Göran

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0632--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • signaturmaterial
  • modellering
  • blandningsformler
  • radar
  • signature materials
  • mathematical modelling
  • mixing-formulas

Sammanfattning

Denna rapport ger en introduktion till användningen av blandningsformler för modellering av signaturmaterial. Rapporten fokuserar på beräkning av effektiva dielektriska egenskaper hos materialblandningar. Metoderna exemplifieras med hur dessa beräkningsmodeller kan användas vid analys och utformning av radarabsorberande material och radarabsorbenter. Slutligen identifieras ett antal frågeställningar för vidare forskning inom modellering av signaturmaterial. Rapporten är en sammanfattning av metoder som finns beskrivna i litteraturen, samt erfarenheterna från ett forskningsbesök vid Helsingfors Tekniska Universitet 2002-03-14--15.