Förslag på metoder för återanvändningg av explosivämnen

Författare:

  • Hägvall Joakim

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0638--SE

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Explosivämnen
  • demil
  • nedrustning
  • återanvändning
  • explosives
  • demil
  • reuse

Sammanfattning

Försvaret har ett stort lager med ammunition. Huvuddelen av detta kommer förmodligen aldrig att behöva användas och kommer därför att ligga i lager tills det inte kan användas längre på grund av ålder. Då måste ammunitionen destrueras. De flesta metoderna för destruktion ger ingen möjlighet att utnyttja den resurs som gammal ammunition kan vara. I denna rapport studeras metoder för att återanvända de i ammunition ingående explosivämnena som skulle kunna vara av intresse. Dessa är främst dyrbarare explosivämnen såsom HMX. Rapporten redogör för ett flertal urtagningsmetoder och de två metoder som vi funnit då det gäller återvinning av explosivämnen. Syftet med rapporten är att identifiera vilka metoder som finns tillgängliga idag då det gäller främst återvinning av explosivämnen.