Nulägesbeskrivning av ledningssystemteknik vid EUROSATORY 2002

Författare:

  • Fransson Johan
  • Bengtsson Jörgen
  • Löfgren Jonas

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0654--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ledningssystemteknik
  • command and control warfare technology

Sammanfattning

Denna rapport innehåller en analys av nuvarande ledningssystemteknik utifrån vad som presenterades på försvarsmaterielutställning EUROSATORY 2002. Syftet med analysen var att dokumentera existerande teknik i ledningssystem utanför Sverige.