Utvärdering av en modell för specificering av användbarhet

Författare:

  • Bosson Emma

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0655--SE

Sidor: 104

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kravspecificering
  • användbarhet
  • utvärdering
  • modellering
  • requirement specification
  • usability
  • evaluation
  • modeling

Sammanfattning

Inom projektet Utvecklingsstöd för ledning bataljon har en kravmodell utvecklats. Denna rapport avhandlar en utvärdering av modellen som bygger på intervjuer gjorda med representanter som utnyttjat modellen för att beskriva krav på ledningssystem. Resultatet visar att modellen behöver kompletteras med en metod som bland annat beskriver processtegen för att dokumentera krav enligt modellen, hur spårbarhet mellan de krav som specificeras ska uppnås och hur modellen kan användas för att prioritera mellan olika krav.