Systemutveckling med användare i teori och praktik - en fallstudie inom Försvarsmakten

Författare:

  • Jonsson Tonny
  • Stenius Joakim

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0657--SE

Sidor: 201

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • användarcentrerad systemutveckling
  • människa-system interaktion
  • user-centered design
  • human-system interaction

Sammanfattning

Rapporten är en fallstudie baserad på ett systemutvecklingsprojekt inom Försvarsmakten som benämns Stridsledning Bataljon och som utvecklar en funktionsmodell för ett kommande system. Syftet med uppsatsen är att utvärdera projektet gentemot teorier om användarcentrerad systemutveckling och traditionell systemutveckling. Ett flertal intervjuer har genomförts med deltagare i projektet samt en expert inom militär systemutveckling.