Ymer användarhandledning

Författare:

  • Dahlbäck Magnus

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0702--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • signalbehandling
  • computing

Sammanfattning

Inom projektet "Störning av sambandssystem" har Tarax-ideerna tagits fram. Tarax är i huvudsak avsett för Störning, men har visat sig ha en betydligt större potential. Varje Taraxenhet sänder bl a in uppgifter om signalstyrkor på alla radiosignaler den hittar. Detta har initiliserat ideen om att även använda utrustningen för att detektera och lokalisera radiostationer som kommer in i det område där Taraxenheterna har placerats ut. En metod för att lokalisera och följa radiostationer som sänder inom en given bevakad yta har tagits fram. Informationen tappas ur systemet och förs över via socket till Ymerprogrammet som använder värdena för att på en karta ange den troliga positionen för sändande radiostationer. Rapporten är en användarhandledning för detta program, som körs under Windows XP.