Fältförsök med akustiska och seismiska givare för fordonsdetektion

Författare:

 • Habberstad Hans
 • Kullander Fredrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0703--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • akustik
 • seismologi
 • marksensor
 • mikrofin
 • geofon
 • accelerometer
 • accoustics
 • seismology
 • ground sensor
 • microphone
 • geophone
 • accelerometer

Sammanfattning

I juni 2002 genomfördes inledande fältförsök inom ramen för projektet "Interaktiva adapativa marksensornät" (IAM). Häri redovisas hur försöken gick till och vilken utrustning som användes samt kortfattat några exempel på hur insamlad mätdata kommer att användas. Mätningarna syftade till att samla in akustiska och seismiska signaler av hög kvalitet uppmätta vid passager av olika militära fordon kring sensorerna.