Identifiering med sikteskamera

Författare:

  • Sandberg Stig

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0704--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • identifiering
  • videopresentation
  • huvudburen display
  • framtidens soldat
  • MARKUS
  • identification
  • video presentation
  • HMD
  • future soldier

Sammanfattning

I en förvärrad splittermiljö kan den framtida soldaten behöva ha förmågan att observera och skjuta från skydd. Han behöver då kunna utnyttja indirekt observation. För att kartlägga svårigheterna att gå över från direkt visuell observation till indirekt videopresentation av omvärlden har fem experiment genomförts. Sammanlagt trettio försökspersoner har bedömt om soldater och civila varit beväpnade i betäckt terräng och i öppen terräng, vad displaytypen betyder för bedömningarna, vilken förstoring som fordras för att avgöra om en person är beväpnad på ett taktiskt intressant avstånd, på vilka avstånd det går att identifiera typiska eldhandvapen och hur väl det går att läsa registreringsnummer på fordon. Observatörerna har både gjort snabba osäkra bedömningar med utgångspunkt från mycket vag information och i det närmaste hundraprocentigt säkra bedömningar. Människors naturliga beteende, exempelvis pendling med armarna och vridning av kroppen, har underlättat formulering av tidiga välgrundade hypoteser. Säkra bedömningar har dock visat sig kunna kräva hög förstoring och skillnaden mellan olika presentationsformer har i vissa fall varit betydande.