Environment assessment for underwater sensors in the Stockholm archipelago. Part 1 - Inversion of hydroacoustic sub-bottom parameters

Författare:

 • Abrahamsson Leif
 • Andersson Brodd Leif
 • Karasalo Ilkka
 • Sigray Peter

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0706--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Hydroakustik
 • inversion
 • bottenparametrar
 • Rickerpuls
 • hydroacoustics
 • inversion
 • sub-bottom
 • parameters
 • Ricker pulse

Sammanfattning

Rapporten innehåller en inversionsanalys av mätdata från ett fältförsök i augusti 2002 i Stockholms södra skärgård. Syftet med försöket var att bestämma densitet, hastighet och absorption i bottensedimenten. Både sändare och mottagare placerades på botten med ett inbördes avstånd av 13,2, 23,1 och 45,0 m. De utsända signalerna var Rickerpulser med centerfrekvenserna 0,5, 1, 2 och 4 kHz. Inversionen bygger på gångtidsanalys av ekon från reflekterande gränsytor mellan sediment. Denna analys gav följande resultat. Berggrunden ligger på ett djup av 17,3 m från sjöbotten. Ovanför denna finns två sediment med medelhastigheterna 1425 och 1664 m/s samt tjocklekarna 6,6 och 10,7 m. Densitet och absorption i det översta skiktet uppskattades till 1500 kg/m3 och 0,15 dB/? och i det undre till 1700 kg/m3 och 0.1 dB/?.