Autentisering med mobila noder och mobil kod - slutrapport

Författare:

  • Bengtsson Alf

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0713--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • autentisering
  • IT-säkerhet
  • mobil kod
  • nätverksbaserat försvar
  • authentication
  • IT-security
  • mobile code
  • network centric defense

Sammanfattning

Föreliggande rapport utgör slutrapport för projektet "Autentisering av mobila noder med mobil kod". Rapporten ger en kort resumé och slutsatser för arbetet under perioden 2000-2002. Projektet har haft huvudinriktningen autentisering, med tre delinriktningar - autentisering i nätverksbaserade system, ömsesidig användar- och systemautentisering, respektive mobil kod. Dessa har studerats utifrån ett antal krav som ställs av visionen om det nätverksbaserade försvaret Tre metoder - biljettbaserade, certifikatbaserade respektive identitetsbaserade - för autentisering i nätverksbaserade system har jämförts. Certifikatbaserade metoder är mest flexibla. Identitetsbaserade metoder kan bara användas i lokala grupper. En modell för ömsesidig användar- och systemautentisering har tagits fram. Vidare utveckling sker i annat projekt. Olika typer av mobil programkod har studerats. Mobila agenter är fortfarande inte realiserbara. Mobil kod för styrning i aktiva nät bedöms intressant. Det finns både för- och nackdelar i säkerhetshänseende.