Inledande studie av möjligheterna att bekämpa stridsdelar till ballistiska robotar

Författare:

 • Holmberg Lars

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0729--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ballistisk robot
 • stridsdel
 • slutballistik
 • NBC-stridsdel
 • KE-stridsdel
 • ballistic missile
 • warhead
 • terminal ballistics
 • NBC-warhead
 • KE-warhead

Sammanfattning

Hotet från ballistiska robotar ökar och ett särskilt allvarligt hot är ballistiska robotar försedda med BC-stridsdelar. I denna rapport redogörs kortfattat för öppna data för hotmissiler och stridsdelar till dessa samt försvarssystem mot dessa hot. Möjligheterna att slutballistiskt bekämpa stridsdelar till ballistiska robotar diskuteras. Detta gäller särskilt hotstridsdelar av BC-typ. Det börjar nu komma fram luftvärnssystem som har möjlighet att bekämpa ballistiska robotar i sen banfas eller i återinträdesfasen genom direktträff eller nära träff i kombination med avancerade KE-stridsdelar. Utformning och prestandakrav på sådana stridsdelar diskuteras. En genomgång görs av de kunskapsluckor som finns på sluballistikområdet när det gäller KE-stridsdelar mot dessa hot. De resurser som finns på FOI för att kunna studera dessa förlopp redovisas och tänkbara samarbetspartners diskuteras.