Effect of geometrical imperfections on postbuckling behaviour of delaminated composite plates

Författare:

 • Grahn Tomas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0791--SE

Sidor: 22

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Buckling
 • imperfektion
 • kompositlaminat
 • delaminering
 • finita element
 • buckling
 • imperfection
 • composite laminate
 • delamination
 • finite element

Sammanfattning

I denna rapport undersöks hur en geometrisk imperfektion, som oftast förekommer efter att ett kompositlaminat har utsatts för någon typ av slag, påverkar postbucklingsresponsen av kompositlaminat med delamineringar under tryckbelastning. Delamineringar är en av de vanligaste förekommande defekterna vid slagskador. Inverkan av olika sorters geometriska imperfektioner på responsen har studerats. För detta ändamål har programmet DEBUGS använts. DEBUGS är utvecklat för att simulera delamineringsbuckling och delamineringstillväxt och programmet är baserat på det finita element programmet ADINA. I analyserna har det framkommit att de geometriska imperfektionerna har inverkan på bucklingsbeteendet och därigenom också rimligtvis på initieringen av delamineringstillväxt. Följaktligen borde en mer utförlig modell av delamineringsbuckling vid slagskador inkludera möjligheten att variera hur initialgeometrin ser ut, t ex i en modell där man tar hänsyn till den nedsatta styvheten i det slagskadade området.