Afghanistan and Central Asia after September 11 - the Security-Political Development

Författare:

 • Sandström Emma

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0821--SE

Sidor: 88

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afghanistan
 • Centralasien
 • säkerhet
 • militär utveckling
 • gräns
 • inrikespolitik
 • ekonomisk utveckling
 • drogsmuggling
 • Central Asia
 • security
 • military development
 • border
 • internal politics
 • economic development
 • drugs trafficking
 • foreign politics
 • Centralasien
 • säkerhet
 • militär utveckling
 • gräns
 • inrikespolitik
 • ekonomisk utveckling
 • drogsmuggling
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Den säkerhetspolitiska situationen har förändrats betydligt i såväl Afghanistan som i de fem post-sovjetiska centralasiatiska staterna i samband med "Operation Enduring Freedom" och Talibanregimens fall i Afghanistan. Den internationella anti-terroristkoalitionens närvaro har ökat intresset för regionen också från andra stater - säkerhetspolitiskt, utrikespolitiskt och ekonomiskt. Den yttre säkerhetspolitiska situationen har förbättrats i regionen under 2002, men relationerna mellan flera av länderna är fortsatt spända och det finns en ständig risk för lokala konflikter över gränserna med risk för spridning. Den åter ökande narkotikahandeln från Afghanistan till Centralasien under 2002 skärper de spända gränsförhållandena ytterligare. De främsta hoten mot stabiliteten i de centralasiatiska länderna och Afghanistan är dock interna och utvecklingen inom detta område har försämrats under år 2002. Trots det ökade internationella biståndet är de ekonomiska förutsättningarna fortsatt svåra för majoriteten av människorna i regionen, vilket ökar missnöjet och antagonismen mot regimerna i regionen. Regionen är således fortsatt instabil och det finns många hot mot en fredlig utveckling trots de förbättrade yttre säkerhetspolitiska villkoren under år 2002.