Support to threat reduction of the Russian biological weapons legacy - conversion, biodefence and the role of Biopreparat

Författare:

 • Roffey Roger
 • Unge Wilhelm
 • Clevström Jenny
 • Westerdahl Kristina S

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0841--SE

Sidor: 136

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Biologiska vapen
 • B-vapenkonventionen
 • Ryssland
 • EU
 • säkerhetspolitik
 • B-skydd
 • bioterrorism
 • hotreduktion
 • konvertering
 • icke-spridning
 • massförstörelsevapen
 • Biopreparat
 • Yuri Kalinin
 • biological weapons
 • BTWC
 • Russia
 • security policy
 • biodefence
 • threat reduction
 • conversion
 • non-proliferation
 • weapons of mass destruction

Sammanfattning

Trots ett årtionde av ansträngningar för hotreduktion och konvertering, har Ryssland fortfarande kvar ett betydande arv från det tidigare B-vapenprogrammet. Eftersom en avsevärd ökning av EU-stödet förväntas inom "EU Joint Action on Non-proliferation and Disarmament" (som förnyas 2003), studerar den här rapporten program för hotreduktion/icke-spridning inom B-vapenområdet, och vad som åstadkommits inom dem, som en grund för politiska rekommendationer. För att förstå i vilket sammanhang dessa aktiviteter genomförs ges en översikt i rapportens första del av nuvarande säkerhetspolitik och konverteringen av den militär-industriella kapaciteten under 1990-talet i Ryssland. Därefter redogörs för pågående hotreduktion och samarbetsprogram i Ryssland inom B-området. En källa till oro är att dessa inte nått Försvarsministeriets mikrobiologiska anläggningar. De civila B-vapenanläggningarna har stegvis öppnats för utländskt stöd, men insynen är fortfarande ofullständig. Stödet har huvudsakligen gått till ominriktning av forskare till fredliga syften, medan de storskaliga anläggningarna för tidigare B-produktion har rönt mindre uppmärksamhet. Som kontrast visas på de positiva framstegen inom förstöringen av ryska kemiska vapen. Den tredje delen beskriver kortfattat det sovjetiska B-programmet och dess nyckelorganisation, Biopreparat. Några framstående personer inom det forna B-programmet och deras nuvarande positioner inom B-sksyddet beskrivs. En allmän diskussion med rekommendationer avslutar rapporten. Att minska hotet och motverka proliferation avseende B-vapen från det forna Sovjetunionen bör placeras högt på EUs säkerhetspolitiska dagordning. Ryssland måste bekräfta att det biologiska området är angeläget och ökat stöd, oavsett form, måste kopplas till krav på öka insyn i det forna B-vapenområdet.