Biotekniken - ett expansivt forskningsområde med intressanta applikationer för totalförsvaret

Författare:

 • Bucht Anders
 • Bucht Göran
 • Forsman Mats
 • Holmström anna
 • Gustafson Inga
 • Göransson Nyberg Ann
 • Kihlberg Britt-Marie
 • Kjellström Thomas
 • Lindblad Anders
 • Lundberg Susanne
 • Norlander Lena
 • Tjärnhage Torbjörn
 • Wikström Per
 • Carlsson Leif
 • Kumlin Urban
 • Lindblad Peter
 • Piehl Fredrik
 • Schmidtchen Artur
 • Sjöstedt Anders
 • Sondén Anders
 • Wendin Göran

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0842--SE

Sidor: 138

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Bioteknisk applikation
 • totalförsvarstillämpning
 • miniatyrisering
 • sjukdomsdiagnos
 • sjukdomsbehandling
 • biomaterial
 • funktionell föda
 • biotronik
 • biosanering
 • bakteriell energiproduktion
 • biotechnological applications
 • miniaturization
 • diagnostics
 • medical treatment
 • biomaterials
 • functional food
 • biodegradation
 • biotronics
 • bioenergy

Sammanfattning

Rapporten ger en översikt av bioteknologins utveckling och dess applikationer inom en 15-årsperiod, med fokus på totalförsvarsintresset. En generell trend inom forskningsområden med bioteknikanknytning är utvecklingen av allt mer förfinade tekniker och synergieffekter mellan olika områden. Analysinstrument miniatyriseras och kan integreras till små enheter och det medför nya koncept för bl a klinisk diagnostik och för läkemedelsdistribution. Biotekniken har haft stor inverkan på utvecklingen av läkemedel och möjligheterna att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar. Detta kommer att ytterligare förbättras som ett resultat av kartläggningen av människans och smittämnens arvsmassa. Biomaterial är en annan typ av applikation av biotekniken, t ex artificiellt blod och hud och nya saneringsmaterial. I framtiden kan nya multifunktionella textilfibrer framställas och biomaterial kan utnyttjas inom elektronikområdet. Funktionell föda i form av näringsberikade produkter och "ätbara" vacciner representerar andra utvecklingslinjer. Biotekniken har även inverkan på områden som bionedbrytning och utveckling av alternativa energikällor, t ex väteproducerande bakterier.