Triops, prototyp för IT-vapen

Författare:

 • Lindahl David
 • Persson Mats
 • Vidström Arne
 • Wedlin Mikael

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0843--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IT-krig
 • datorkrig
 • datorvirus
 • mask
 • nätverk
 • IT
 • Internet
 • brandvägg
 • CNO
 • CND
 • CNA
 • IW
 • IO
 • cyberwar
 • firewall
 • computer virus
 • worm

Sammanfattning

Projektet IT-vapen i laborativ miljö har utvecklat en prototyp för IT-vapen. Denna döptes till Triops. Vapnet är en modulärt uppbyggd programvara som utvecklats för att testa olika aspekter av datorkrigföring. Genom att bygga programmet i modulär form kan vapnets egenskaper snabbt ändras samt de olika delarna kan utvecklas och testas separat. Dessutom medger konstruktionen att nya delar kan laddas ner under pågående angrepp så att Triopsen kan förändra sina egenskaper för att kunna anpassa sig till olika omgivningar. Triops är tänkt att vara ett system för att kunna få in ett angreppsprogram i en främmande dator. Prototypsystemet består av en leveransdel som sänder in en verkansdel i den främmande datorn. Detta kan betraktas på samma sätt som en konventionell vapenbärare i form av en raket eller robot. Robotkroppen har som uppgift att föra någon form av verkansdel inom räckhåll för ett fientligt vapensystem. Det är sedan verkansdelen som har till uppgift att tillfoga skada.