Protections against HPM front-door coupling - a survey of commercial limiters

Författare:

  • Nilsson Tony

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0863--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • HPM
  • skyddskretsar
  • framvägskoppling
  • limitrar
  • front-door coupling
  • protection circuits
  • limiter

Sammanfattning

Denna rapport ger en översikt av kommersiella skyddskretsar. En mängd olika teknologier kan idag tänkas kunna användas för att skydda elektronik mot HPM framvägskoppling och andra elektromagnetiska störningar. Avsikten med denna rapport är dels att utgöra ett beslutsunderlag för inköp av kommersiella limitrar, avsedda att experimentellt utvärderas med avseende på deras eventuella skyddsfunktion mot HPM och dels att ge en god översiktsbild av vilka typer/teknologier som används eller kan tänkas användas som skydd. Egenskaperna hos de olika teknologierna har fastlagts för att utröna vilka limitrar som kan vara av intresse. Slutsatsen av undersökningen var att endast ett fåtal limitrar kan lämpa sig för skydd mot HPM framvägskoppling. Dessa limitrar har olika egenskaper vilket gör att man i praktiken förmodligen behöver använd olika limitrar i kombination för att få ett fullgott skydd. Framvägskopplingsskydd kan användas i ett nätverksbaserat försvar, där kommunikations- och sensorsystem måste skyddas mot skadliga pulser.