Perspektiv på amerikansk säkerhetspolitik. USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin. Amerikansk militär närvaro i Europa och RMA,USA och ESDP

Författare:

 • Dörfer Ingemar
 • Winnerstig Mike

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0871--SE

Sidor: 115

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • USA
 • Europa
 • NATO
 • ESDP
 • stridskrafter
 • doktrin
 • robotförsvar
 • kärnvapenstrategi
 • United States
 • Europe
 • armed forces
 • doctrine
 • missile defense
 • nuclear strategy
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Denna rapport består av tre delstudier. I den första presenteras den nya amerikanska säkerhetspolitiska doktrinen från september 2002. I samarbete med andra stater ska Amerika bedriva kampen mot terrorister med massförstörelsevapen. Pre-emptivt, förebyggande krig är ett element i denna doktrin. En ny paradigm i kärnvapenstrategin förkastar ömsesidig säker förödelse och använder sig av robotförsvar och reducering av kärnvapen som nya metoder. Den andra studien behandlar den amerikanska militära närvaron i Europa, dess form och innehåll över tiden. Revolutionen i militära affärer och dess inverkan på närvaron analyseras. RMAs inverkan är liten utom i fråga om teknologigapet och koalitionskrigföring som försvåras. Genom Sveriges höga tekniska nivå anpassar sig landet bättre till det amerikanska RMA än många NATO-allierade. Den tredje studien behandlar den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, ESDP, och hur den uppfattas i Amerika. Medan president Bush Sr. var mycket skeptisk var Clinton-regeringen villkorat positiv. Bush Jr. var i början negativ men ser nu ESDP som ganska irrelevant. Skälet är att de europeiska, specifikt franska, planerna att i ESDP se ett alternativ till NATO i europeisk säkerhetspolitik försvagats, både p.g.a. bristande resurser och många europeiska länders fasthållande vid NATO som den centrala säkerhetspolitiska organisationen.