Metodik och signalbehandling för radarmätningar med hög avståndsupplösning

Författare:

  • Wilow Mattias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0883--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radar
  • signalbehandling
  • frekvensstegning
  • electronic warfare
  • stepped frequency waveform

Sammanfattning

Inom projektet "Värdering Telekrig i Radarmålsökare" används ett mobilt, koherent radarmätsystem, Arken. Det används b la för att göra radarmålareamätningar mot olika typer av objekt, som t.ex. flygplan, fartyg och markfordon, samt mot radarmotmedel. Systemets förmåga att göra mätningar med frekvensstegning för att uppnå hög upplösning i avståndsled har fram till idag utnyttjats mycket sparsamt. Vid de mätningar som gjorts har systemet inte kalibrerats för ändamålet och inga detaljerade utvärderingar av mätdata har genomförts. Denna mätmetod har fram till idag varit långsam, vilket krävt ett statiskt mätscenario. Implementeringen av ny snabb hårdvara möjliggör nu mätningar med frekvensstegning mot dynamiska mätscenarier. Efterfrågan på mätningar med hög avståndsupplösning med Arken har på senare tid ökat, så det är därför viktigt att metodik och algoritmer för utvärdering av sådana mätningar tas fram. I den här rapporten ges en beskrivning av den metodik och signalbehandling som tagits fram för mätningar med hög avståndsupplösning genom stegad frekvens med radarmätsystemet Arken.