Detection of buried land mines with laser vibrometry

Författare:

 • Letalick Dietmar
 • Jonsson Per
 • Carlsson Tomas
 • Henriksson Markus
 • Habberstad Hans

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0909--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • mindetektion
 • laservibrometri
 • koherent laserradar
 • mine detection
 • laser vibrometry
 • coherent laser radar

Sammanfattning

Vi har visat att nedgrävda landminor kan detekteras genom att mäta akustiskt inducerade ytvibrationer med en laservibrometer. Detektionsmetoden fungerar bra för stridsvagnsminor. Två stridsvagnsminor användes som testobjekt och gav tydliga resonanser omkring 100 Hz. De objekt som användes för att simulera truppminor uppvisade ej några tydliga resonanser, och tyvärr testades inte några riktiga personminor i detta försök. Inga resonanser observerades för en sten som användes som skenmål. En viktig fördel med denna metod är möjligheten att detektera nedgrävda minor, både innehållande metall och metallfria. Vidare har vi visat att det är möjligt att hålla känsliga och dyrbara delar av laserradarsystemet långt ifrån själva mäthuvudet. Genom att låta lokaloscillatom gå genom samma fiberkabel som signalen från mäthuvudet blev mätsystemet relativt okänsligt för rörelser i fiberkabeln och det höga ljudtrycket på kabeln. Förslag till fortsatt verksamhet omfattar fältförsök för att undersöka prestanda i olika jordarter och med olika fuktighet. Även möjligheten att detektera truppminor bör studeras.