Kulor av ljus - Översikt av tillämpningar och teknik för laservapen

Författare:

 • Steinvall Ove
 • Sjöqvist Lars

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0920--SE

Sidor: 138

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • laservapen
 • verkanslaser
 • elektromagnetiska vapen
 • laserkällor
 • adaptiv optik
 • diodpumpade lasrar
 • laser weapons
 • electromagnetic weapons
 • laser sources
 • diode pumped lasers
 • adaptive optics

Sammanfattning

Det råder inte någon tvekan om att laservapen kommer att revolutionera vapenanvändningen på många sätt i framtiden. Blotta tanken på att man i ett taktiskt scenario på 1 mils avstånd kan träffa och förstöra mål av en fotbolls storlek, samt att man kan göra det i stort sett samtidigt som målet upptäcks och att bekämpningen sker helt tyst och utan sidoverkningar, gör att man inser de revolutionerande egenskaperna med laservapnet Andra egenskaper som låg kostnad per skott, "djupa magasin" och liten logistik förstärker denna insikt ytterligare. Den senaste utvecklingen pekar på att laservapen kan komma att införas på relativt bred front inom den närmaste 10-20 årsperioden. Plattformar som stridsflygplan, fordon och fartyg är alla aktuella som bärare av laservapen. Rapporten beskriver utvecklingsläget för laservapen med tonvikt på utvecklingen i USA Dessutom ges en beskrivning av grundläggande fenomen och begränsningar, teknik, simuleringsbehov samt en översikt av andra potentiella tillämpningar för högenergilaser. Laservapenutveckling är förenad med stora kostnader och dess nya förmågor måste värderas i relation till konventionella vapen. Det är därför rimligt att FM följer området och vidmakthåller och utvidgar grundkompetenser för att värdera och bedöma laservapenutvecklingen från aspekterna "hot och möjligheter". Rekommendationer för detta ges i rapporten inkluderande förstärkning av verksamhet inom laserradar och DIRCM området för att på sikt kunna uppgradera dessa till högre energier samt att kunna anvisa lämpliga skydd mot högenergilaser.