Kanonkrutsformuleringar med FOX-7 samt formulering av ETK-anpassade krut

Författare:

 • Bemm Elisabeth
 • Menning Dennis
 • Wanhatalo Marita

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0945--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ETK
 • alkalidopning
 • kanonkrut
 • FOX-7
 • LOVA-krut
 • ETC
 • alkali doping
 • gun propellant
 • FOX-7
 • LOVA propellant

Sammanfattning

I rapporten presenteras arbete med att formulera kanonkrut baserat på 1,1-diamino-2,2dinitroetylen (FOX-7) samt ETK-anpassade krut. HMX/GAP-krut dopade med 5% KNO3 har testats i ETK-experiment. Resultaten från dessa experiment tyder på att detta krut ger en flamma med för låg ledningsförmåga. I syfte att försöka öka ledningsförmågan i flamman hos HMX/GAP-krutet har möjligheten att byta ut alkalitillsatsen i form av KNO3 mot kaliumsaltet av FOX-7 (KFOX-7) undersökts. KFOX-7 har framställts, karaktäriserats och prestandaberäkningar har gjorts för möjliga krutkompositioner. FOX-7 är ett explosivämne som tagits fram på FOI, Grindsjön. Det har visat sig vara lågkänsligt och skulle därför kunna vara lämpligt som energetiskt fyllmedel i LOVA-krut. Prestandaberäkningar har gjorts på ett antal möjliga formuleringar. Några gjutningar har gjorts med blandningar av FOX-7, polyGlyn, GAP och HMX. Prestandan för krut med enbart FOX-7 blev för dålig och en liten mängd HMX (ca 14 %) tillsattes därför. En optimering av partikelstorleksfördelningen av HMX har gjorts m h a viskositetsmätningar.