CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Ground report

Författare:

 • Lundberg Mikael
 • Flood Björn
 • Follo Peter
 • Frölind Per-Olov
 • Gustavsson Anders
 • Jonsson Tommy
 • Larsson Björn
 • Stenström Gunnar
 • Ulander Lars

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0963--SE

Sidor: 76

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • markdata
 • terrängfordon
 • SAR
 • VHF
 • CARABAS-II
 • Vidsel
 • ground truth data
 • terrain vehicles
 • SAR
 • VHF
 • CARABAS-II
 • Vidsel

Sammanfattning

Under slutet av maj och början av juni år 2002, gjordes en flygburen radardatainsamling med det svenska CARABAS-II-systemet. Området där data samlades in är beläget mellan Vidsel och Jokkmokk i norra Sverige. Data samlades in för att erhålla data från såväl markklotter som mål som var uppställda i olika konfigurationer. Den här rapporten innehåller dokumentationen av markaktiviteten under flygkampanjen. Den beskriver markområdet, målen och de olika måluppställningarna. De enskilda målen dokumenterades genom fotografering för varje måluppställning. Dessa foton finns sammanställda i digital form på en CD som kan erhållas från FOI. I appendix A i denna rapport finns en sammanställning av innehållet på CD-skivan.