Geographical mapping and visualization of soldiers' heart-rate

Författare:

  • Kindström Mattias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0978--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • geografisk mappning
  • visualisering
  • puls
  • DI Guy
  • geographical mapping
  • visualization
  • heart-rate
  • DI Guy

Sammanfattning

Inom armén och FOI har det skett en ökning av intresset för modellering och simulering. Dock har många projekt enbart genomfört experiment för datainsamlande eller enbart simulering/animering. Målet med detta projekt är att skapa en applikation för att presentera ett koncept för visualisering av en soldats status och relatera denna status till en geografisk position. Applikationen visar soldatens position med en animering i en 2D vy, och en visualisering av soldatens status baserad på soldatens puls. Applikationen innehåller även en 3D vy där framryckningen ses i ett 3D landskap. Två ljudspår implementerades, ett med pulsljud och ett som består av omvärldsljud. Applikationen använder sig endast av ett dataset men visar flera tänkbara tekniker för hur man skulle kunna visualisera en soldats status. Fler dataset kan användas för att skapa en mer informativ och utförlig applikation.