Nordic Nanotechnology Workshop: conference report

Författare:

  • Savage Steven J

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0982--SE

Sidor: 13

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • nanoteknik
  • workshop
  • Nordisk Industrifond
  • nanotechnology
  • Nordic Industry Fund

Sammanfattning

Rapporten innehåller en kort sammanfattning av nyligen genomförda Nordic Nanotechnology Workshop, som författaren deltog i. Workshopen utgjorde ett forum för nordiska vetenskapsmän att träffas och diskutera planer för projektförslag till Nordisk Industrifond. Rapporten beskriver två arbetsgrupper som författaren medverkat i: Smart Functional Cluster Materials, samt Carbon-nanotube Reinforced Polymers.