Kommersiella PC-spel som försöks- och övningsmiljö: Prövning av jägarbataljons ledningsmetod vid tillgång till realtidsinformation

Författare:

 • Wikberg Per
 • Hasewinkel Håkan
 • Lindoff Jenny
 • Eriksson Lars
 • Stjernberger Johan
 • Persson Anders

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0989--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IS Mark
 • Jägarbataljonen
 • ledning
 • ledningssystem
 • nätverksbaserad
 • PC-spel
 • realtidsinformation
 • simulering
 • UAV
 • IS Mark
 • command and control
 • network centric warfare
 • ranger battalion
 • real-time information
 • PC-games
 • simulation
 • UAV

Sammanfattning

Föreliggande ledningsövning genomfördes vid K4, med syfte att: pröva möjligheterna att åstadkomma en spelbaserad simuleringsövning med kommersiell programvara där ledningsfunktionen övas och utvärderas. Försöket gjordes inom ramen för Jägarbataljon 04 och var en hypotesprövning av vilken effekt tillgång till realtidsinformation har på ledningsmetodik. Försöket organiserades som en ledningsövning där en jägarbataljonsstab med hjälp av ordinarie ledningssystem ledde tre insatser som genomfördes i virtuella spelmiljöer bestående av kommersiella PC-spel. För en av insatserna hade den bakre ledningen tillgång till realtidsinformation i form av en vy från en UAV samt bild från insatschefens hjälmmonterade kamera. För de två andra insatserna fanns inte detta underlag. Resultaten från studien pekar på att realtidsinformation vid högre ledningsnivå inte behöver resultera i kommandostyrning av lägre nivåer. Det förefaller dock som att insatsledaren ägnat relativt mer tid till den insats som haft UAV-uppföljning på bekostnad av de övriga enheterna. Resultatet understryker vidare att realtidsuppföljning är en central komponent att utveckla för framtidens jägarförband. Möjligheterna att utveckla metodiken att använda kommersiell spelprogramvara för övning, prövning och taktiska tillämpningar bedöms som goda.