Grindad avbildning - fördjupad studie

Författare:

 • Steinvall Ove
 • Klasén Lena
 • Chevalier Tomas
 • Andersson Pierre
 • Larsson Håkan
 • Elmqvist Magnus
 • Henriksson Markus

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0991--SE

Sidor: 121

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • grindad avbildning
 • laserradar
 • långa avstånd
 • tillämpningsområden
 • gated viewing
 • laser radar
 • long range
 • application areas

Sammanfattning

Detta projekt avser att fördjupa och förfina kunskaperna om möjligheter, taktiska prestanda och begränsningar för att värdera förmåga och taktisk användbarhet för ett framtida system för grindad avbildning. Långräckviddig måligenkänning ut till 14 km samt skylda mål och mål i terräng på närmare avstånd, har varit de taktiska situationer som företrädesvis använts för att påvisa förmågan för operatörsstöd vid måligenkänning med grindad avbildning. För ändamålet har försökssystemet vidareutvecklats och använts vid fältförsök vid långa och korta avstånd. Detta arbete omfattar även olika metoder för bildinsamling och bildbehandling som kan användas för operatörsstöttning vid måligenkänning. För att värdera förmågan hos framtida system har en simuleringsmodell utvecklats, både för 532 nm och en ögonsäker våglängd 1,5 µm. Arbetet har också omfattat karakterisering av bakgrund, mål och atmosfär vid 1,5 µm. En diskussion om systemaspekter och flera olika systemtillämpningar för grindade system, utöver operatörsstöd vid måligenkänning, återfinns även. Denna diskussion beaktar också de viktigaste systemparametrarna.