Skydd av anläggningsplattformar mot precisionsvapen

Författare:

  • Forsén Rickard
  • Unosson Mattias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1006--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Precisionsvapen
  • tandemladdning
  • anläggningsplattform
  • varnings- och motverkanssystem
  • precision engagement
  • multiple warhead
  • protective structure
  • defensive aid suite

Sammanfattning

Vapen med allt bättre precision och penetrationsförmåga aktualiserar behovet av varnings- och motverkanssystem för anläggningsplattformar. Överlevnadsförmågan för en anläggningsplattform som skyddas av ett varnings- och motverkanssystem beror på hotbilden, egenskaperna hos varnings- och motverkanssystemet och skyddsobjektets (anläggningsplattformens) egenskaper. I rapporten presenteras på en övergripande nivå olika hot för en anläggning i "mellanklass", liksom olika verkansprinciper för motverkansstridsdelar. Vidare presenteras en översiktlig metodik för strukturering, analys och värdering av ett varnings- och motverkanssystem för en anläggningsplattform. Metodiken exemplifieras med ett fall där en anläggning i "mellanklass" attackeras av penetrerande vapen.