IM Status 2003

Författare:

 • Eldsäter Carina
 • Goede Patrick
 • Bergman Helena
 • Roman Nils
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1026--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IM lågkänslig ammunition
 • explosivämnen
 • översikt
 • IM
 • explosive
 • review

Sammanfattning

Rapporten är en lägesrapport för IM-statusen år 2003. I rapporten beskrivs vad IM är, varför IM är viktigt, vilka internationella dokument som styr utvecklingen, olika länders IM-policy och hur man uppnår IM. I rapporten gås den aktuella tekniska nivån inom IM-området igenom för explosivämnen, sprängämnen, kanonkrut och raketkrut. En genomgång av aktuell IM relaterad forskning vid FOI rörande explosivämnen, sprängämnen, kanonkrut, övriga formuleringar och olika sorters tester ges. Baserat på det insamlade underlaget dras slutsatser angående framtida inriktning relaterat till IM-policy, explosivämnen, sprängämnen, kanonkrut, raketkrut och tester.