Stridsfältsnära ledningsstöd i NBF - Scenariobeskrivning

Författare:

  • Alvå Peter
  • Palmqvist Ulf

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1030--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten beskriver några typsituationer av väpnad strid för ett mekaniserat förband. I dessa situationer ges exempel på behov av och möjligheter till att utnyttja nätverkstjänster i ett Nätverksbaserat försvar för ledningsfunktionerna på plutonnivå och nedåt. Ett förslag på en "servicefunktion" beskrivs, som utgör den resurs som behöver tillföras ett förband för att kunna verka optimalt i ett framtida Nätverksbaserat försvar. Scenariot föreslås ligga till grund för utveckling av en ledningsdemonstrator för stridsfältsnära ledningsstöd.