From sensors to decision - towards improved situation awareness in a network centric defence

Författare:

 • Jungert Erland
 • Ahlberg Jörgen
 • Carlsson Tomas
 • Fransson Jörgen
 • Klasén Lena
 • Silvervarg Karin
 • Grönwall Christina
 • Andersson Pierre
 • Folkesson Martin
 • Horney Tobias
 • Lantz Fredrik
 • Ulvklo Morgan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1041--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • frågespråk
 • beslutsstöd
 • måligenkänning
 • multisensordatafusion
 • ontologi
 • digital terrängmodell
 • laserradar
 • IR
 • CCD
 • bildbehandling
 • särdragsextraktion
 • signalbehandling
 • situationsanalys
 • query language
 • decision support
 • target recognition
 • multisensor data fusion
 • ontology
 • digital terrain model
 • laser radar
 • image processing
 • feature extraction
 • signal processing
 • situation awareness

Sammanfattning

Det arbete som redovisas i denna rapport behandlar ett informationssystem för måligenkänning. Informationssystemet omfattar ett frågespråk för heterogena sensordatakällor. För närvarande arbetar informationssystemet mot fyra olika sensortyper, dvs laserradar (skannande och gated viewing), IR och CCD. Metoder för analys av sensordata från dessa tre sensorer har också implementerats i systemet. Frågespråket, som kallas SigmaQL, innefattar stöd för sensordatafusion och kan arbeta mot sensordata på ett sensordataoberoende sätt. Den senare aspekten stöds av en ontologi och dess kunskapssystem. Informationssystemet är också försett med ett kraftfullt visuellt användargränssnitt som tillåter användaren att ställa frågor till systemet på enkelt sätt genom sensordataoberoendet. Ett av syftena med SigmaQL är att ge stöd för situationsanalys och av detta skäl pågår också arbete med ett delsystem med sådan funktionalitet. För att ge ytterligare stöd till situationsanalysen pågår också utveckling av en metod för generering av en högupplösande terrängmodell med hjälp av laserradardata. Avsikten med denna terrängmodell, som har en symbolisk representation, är att effektivt kunna söka efter olika former av terrängstrukturer, t ex olika hinder, som kan vara svåra att hitta med traditionella metoder. Rapporten utgör slutdokument för projektet ISM avseende forskning genomförd 2001-2003.