RAYLAB - a ray tracing program in underwater acoustics

Författare:

 • Abrahamsson Leif

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1047--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Hydroakustik
 • strålgångsteori
 • strålgångsprogram
 • Helmholtz ekvation
 • inversionsanalys
 • underwater acoustics
 • ray theory
 • ray tracing program
 • Helmholtz equation
 • inversion analysis

Sammanfattning

RAYLAB är ett strålgångsprogram skräddarsytt för inversionsanalys av data från vågutbredningsexperiment för att bestämma geoakustiska parametrar i en havsbotten bestående av flera sedimentskikt. De viktigaste egenskaperna hos RAYLAB är beräkningen av egenstrålar i sediment och uppdelningen av transmissionsförluster i faktorer som beror av geometrisk spridning, absorption och reflektionsförluster i gränsytor mellan sediment. Korta beräkningstider har varit en viktig aspekt i den numeriska behandlingen, eftersom detta är en kritisk faktor i inversionsscheman för sedimentklassificering i realtid.