FoRMA 2003 - Ekonomiberäkningar i perspektivplaneringen

Författare:

 • Nordlund Peter
 • Wickberg Peter
 • Löfstedt Helge

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1048--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EBV
 • FoRMA
 • försvarsplanering
 • perspektivplanering
 • ekonomi
 • kalkyl
 • defence planning
 • force costing
 • force structuring
 • defence economics

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar arbetet i FoRMA Ekonomi under 2003. FoRMA Ekonomi har under året satt sig in i den metod för ekonomiberäkningar, som utvecklats vid STRA UTVS och använts inom perspektivplaneringen (PerP). Modellen kallas EBV (EkonomiBeräkningsVerktyg). Synpunkter på vidare utveckling och anpassningar av modellen har lämnats. Ett arbete för analys och utveckling av EBV-modellen har igångsatts. Till denna rapport har OA-gruppen vid STRA UTVS, Karl-Henrik Henriksson och Ulf Jonsson, tillika utvecklare av EBV-modellen lämnat värdefulla synpunkter och förslag till skrivningar