Multisensormålsökare IR/mm, slutrapport

Författare:

 • Carlsson Leif
 • Andersson Thord
 • Ferrer Isabel
 • Gustafsson Andreas
 • Huss Lars-Gunnar
 • Karlsson Mikael
 • Lauberts Andris
 • Leijon Stig
 • Lindström Staffan
 • Molin Sara
 • Nygårds Jonas
 • Näsström Fredrik
 • Pettersson Lars
 • Svedin Jan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1054--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multisensorteknik
 • målsökare
 • datafusion
 • IR
 • mm-våg
 • mätsystem
 • störning
 • multisensortechnique
 • missile seeker
 • datafusion
 • mm-wave
 • measuring system
 • countermeasures

Sammanfattning

Multisensorteknik och datafusion för målsökare har studerats på FOI (FOA) sedan 1993. Orsaken var det ökande internationella intresset för området och problemet med att då sekretessen inom målsökarområdet är mycket hög var och är det fortfarande svårt och i vissa fall omöjligt att få information om moderna internationella målsökare och deras funktion. Nuvarande projekt har pågått i 3 år och visar på möjligheter för en sådan målsökare som utnyttjar kombinationen stirrande IR- och stirrande mm-vågssensorer för markmålstillämpningar. Inom projektet har vi tagit fram ett mät- och signalbehandlingssystem bestående av de båda sensorerna placerade på en styrbar plattform och en signalbehandlingshård- och mjukvara. Systemet har använts både för datainsamling i realtid samt för verifiering och demonstration av målsökarfunktioner i nära realtid. I rapporten beskrivs möjligheterna för autonom upptäckt och klassificering med ingående sensorer. En traditionell målsökare följer ett mål med en sensor som är låst på målet. Trackern i vår målsökare följer många mål samtidigt, med information från flera olika oberoende sensorer, som dessutom inte behöver vara samlokaliserade. Detta koncept medger att på varje målspår måligenkänningsmetoder kan appliceras och flertalet enklare skenmål sållas bort. Avhakning med t.ex. facklor och remsor blir då betydligt svårare att åstadkomma, vilket i kombination med multipla sensorer för målinmätning ger ett mycket svårstört system.