The fisheye routing technique in highly mobile ad hoc networks

Författare:

 • Persson Katarina
 • Johansson Erika
 • Sterner Ulf
 • Sköld Mattias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1058--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • routing
 • fisheye
 • FSR
 • ad hoc-nät
 • garanterad tjänstekvalitet
 • Situation Awareness
 • SA
 • routing
 • fisheye
 • FSR
 • ad hoc network
 • QoS
 • Situation Awareness
 • SA

Sammanfattning

Ett robust och säkert kommunikationssystem är viktigt vid taktiska operationer. Mobila ad hoc-nät är trådlösa flerhoppsnät där noderna kan röra sig fritt genom terrängen och samtidigt överföra information. Topologiförändringar kan ske snabbt i nätet och ett routingprotokoll som söker reda på vägar genom nätet för informationen samt upprätthåller dessa är av största vikt. Vi studerar i den här rapporten hur protokollet Fisheye State Routing (FSR) fungerar i ad hoc-nät med hög mobilitet. Vi drar slutsatsen att Fisheye-tekniken är effektiv i våra nät men att det är viktigt att välja parameteruppsättningar för protokollet efter vilken nätverkskapacitet som finns. Med adaptiva parameteruppsättningar kan kapaciteten utnyttjas ännu effektivare. Det är också möjligt att kombinera sändning av positionsrapporteringsmeddelanden (SA) med uppdateringsmeddelandena i FSR-protokollet. Det krävs dock täta uppdateringsmeddelanden för att uppfylla kraven som SA-tjänsten ställer vilket leder till att mycket routingtrafik genereras i nätet.