Distributed STDMA algorithms for ad hoc networks

Författare:

  • Grönkvist Jimmi

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1059--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • STDMA
  • ad hoc-nät
  • multihopnät
  • MAC
  • distribuerade algoritmer
  • ad hoc networks
  • multi-hop networks
  • distributed algorithms

Sammanfattning

Spatiell TDMA (STDMA) är en accessmetod för radionät med flerhoppsfunktion där realtidstjänster är viktiga. Grundidén är att låta flera radioterminaler använda samma tidlucka när de är tillräckligt långt från varandra geografiskt så att interferensen mellan dem är tillräckligt låg. Sändningsrättigheterna för terminalerna beskrivs med ett schema. Mobiliteten gör att detta schema kontinuerligt måste uppdateras. För att göra detta praktiskt måste dessa uppdateringar göras parallellt i olika delar av nätet med bara lokal information, dvs distribuerade STDMA-algoritmer är nödvändiga. I den här rapporten listas och undersöks vilka egenskaper som är viktiga för att en distribuerad STDMA-algoritm ska vara effektiv i ett militärt scenario. Vi studerar också de distribuerade algoritmer som existerar idag samt undersöker vilka metoder de använder för att uppfylla de listade egenskaperna. Med hjälp av detta kan vi ge argument varför existerande algoritmer inte är tillräckliga för att uppfylla villkoren. Det centrala i rapporten är en beskrivning av de väsentliga delarna av en interferensbaserad distribuerad STDMA-algoritm. Detta är den första distribuerade algoritmen som är interferensbaserad, viket är viktigt eftersom denna egenskap väsentligt kan öka effektiviteten hos STDMA. Algoritmen utvärderas och vi visar att den kan ge lika hög kapacitet som en centraliserad variant om den får tillgång till lika mycket information.