Användning av cellkulturer inom traumaforskning

Författare:

 • Risling M
 • Sondén A
 • Sköld M
 • Landegren T
 • Persson J
 • Malm E
 • Larsson I-L
 • Angeria M
 • Kjellström T

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1084--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Cellkultur
 • trauma
 • stötvåg
 • HPM
 • blodkärl
 • cell culture
 • trauma
 • blastwave
 • HPM
 • blood vessel

Sammanfattning

Cellkulturer utgör idag ett väl etablerat arbetsredskap inom biomedicinsk forskning. Mekanismer av central betydelse för cellers utveckling och död har kunnat klarläggas genom studier av cellkulturer. Antalet djurförsök har kunnat begränsas påtagligt genom att läkemedel och andra kemiska substanser testas i cellkulturer. I denna rapport beskriver vi hur cellkulturer har börjat användas inom försvarsmedicinsk forskning. Vår slutsats är att de kan utgöra ett viktigt hjälpmedel för att undersöka verkan av nya stridsmedel med delvis okända verkningsmekanismer, t ex high power microwaves (HPM). Dessutom kan cellkulturer ge grundläggande och viktig information om läkningsförlopp hos skadade celler och ge goda möjligheter att undersöka om och hur olika läkemedel påverkar reaktionen efter inträffad skada.