Instrument för indikering av biologiska aerosoler

Författare:

 • Wästerby Pär
 • Gustafson Inga
 • Tjärnhage Torbjörn

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1096--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Biologiska stridsmedel
 • detektion
 • varningsinstrument
 • realtidsinstrument
 • avståndsinstrument
 • biological warfare agents
 • detection
 • trigger-warning instrument
 • real-time instruments
 • remote detection instruments
 • identification instruments

Sammanfattning

Efter Gulfkriget 1991 intensifierades en utveckling av instrument för detektion av biologiska stridsmedel. Satsningen har accelerat efter antraxbreven, som skickades till privatpersoner under hösten 2001 efter den 11 september, och hot från internationell terrorism. En medveten satsning under det senaste decenniet har resulterat i att det idag finns ett flertal olika instrument som kan detektera sjukdomsalstrande bakterier, virus och toxiner. Rapporten beskriver metoder och tekniker som används vid indikering av biologiska stridsmedel i luft. Det ges även exempel på ett flertal instrument som kan lösa denna uppgift. Den information som presenterats här bygger på produktinformation hämtad från tillverkare eller återförsäljare av instrumenten. I vissa fall finns även vetenskapliga artiklar och rapporter som beskriver instrumentets egenskaper. Det har inte gjorts någon rangordning av instrumenten som beskrivs i rapporten.