Isostatic pressing carbon fibre composites

Författare:

  • Savage Steven

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1122--SE

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • kolfiber
  • kompositer
  • isostatpressning
  • carbon fibre
  • composites
  • isostatic pressing

Sammanfattning

Denna rapport beskriver de försök som gjordes och resultat av en undersökning av tryckets inverkan på härdning av epoxi-kolfiber kompositer vid en hydrostatiska tryck av 100 bar. En metod har utvecklats för härdning av kompositer under höga tryck, och metoden har tillämpats på små prover. Dessa prover har sedan karakteriserats m a mekaniska hållfasthet, d v s interlaminära hållfastheten (ILSS). Egenskaperna har sedan jämförts med liknande prover härdad under konventionella betingelser. Materialen som härdats under högtryck visar minskade porositet och mindre nivåer av interlaminära matrismaterial. ILSS var något förbättrade, men spridning i ILSS minskades med 50%. Dock bör det påpekas att ett otillräckligt antal prover undersöktes. Det konstateras att härdning av fiberkompositer kan ge upphov till en förbättring av ILSS i kolfiberkompositer, och därmed potentiell försvarsnytta.